Aktiebolaget Sjöbohem

Skåne län

Information

Aktiebolaget Sjöbohem är ett bolag som finns i Sjöbo. I Aktiebolaget Sjöbohem finns det lite olika personer som är förknippade och det är Johnsson, Bo Ronnie Morgan som är född 1971 och har titeln Extern VD, Hansson, Hans Valter som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Jersling, Bo Anders som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Nils Johan Ingvar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Nils Erik Ingemar som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Roos, Ebba Yvonne som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamotJohansson, Jan-Erik som är född 1947 och har titeln Suppleant, Jonasson, Sonja Maj-Britt som är född 1947 och har titeln Suppleant, Persson, Bengt Arvid Ejnar som är född 1935 och har titeln SuppleantThulin, Jan Anders Peter som är född 1962 och har titeln RevisorNilsson, Anders Erik som är född 1944 och har titeln RevisorssuppleantHansson, Jan Åke Ingemar som är född 1953 och har titeln LekmannarevisorJohansson, Erik Jan Martin som är född 1948 och har titeln LekmannarevisorÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Vill man kunna komma i kontakt med Aktiebolaget Sjöbohem så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Aktiebolaget Sjöbohem på telefon 0416-27000.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sjöbo kommun förvärva, avyttra, bebygga och förvalta fastigheter för att därå uppföra bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar, därjämte även äga bostadsrättslägenheter.

Idag är Aktiebolaget Sjöbohem av bolagstypen Aktiebolag.

Aktiebolaget Sjöbohem är ett av många bolag som finns i Skåne län och Sjöbo arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Aktiebolaget Sjöbohem innehar F-skattsedel och det har de haft sedan 2004-12-30 och Aktiebolaget Sjöbohem är även registrerat för mervärdesskatt vilket de har varit sedan 2007-01-04.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Aktiebolaget Sjöbohem så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hansson, Hans Valter -Johnsson, Bo Ronnie Morgan -Roos, Ebba Yvonne Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Aktiebolaget Sjöbohem har 556650-0665 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Skåne län.