Sjöbohälsans företagshälsovårdscentral Aktiebolag

Skåne län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Sjöbo och Sjöbohälsans företagshälsovårdscentral Aktiebolag är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Sjöbohälsans företagshälsovårdscentral Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Sjöbohälsans företagshälsovårdscentral Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Sjöbohälsans företagshälsovårdscentral Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1988-01-25. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Sjöbo där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Sjöbohälsans företagshälsovårdscentral Aktiebolag ska trivas.

Sjöbohälsans företagshälsovårdscentral Aktiebolag är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1994-01-01. I Sjöbo så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget ska bedriva företagshälsovård i enligt med lagar, avtal och förordningar om arbetsmiljöverksamhet mellan arbetsmarknadens parter. Allt i den lydelse lagar, avtalen och förordningar har vid varje tid.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Sjöbohälsans företagshälsovårdscentral Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 1991-01-01.

Idag är Sjöbohälsans företagshälsovårdscentral Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Sjöbo.

Vill man komma i kontakt med Sjöbohälsans företagshälsovårdscentral Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0416-10870.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Adauktusson, Mats Tomas Bertil Firman tecknas två i förening av -Andersson, Maria -Andersson, Sven Erik -Fröjd, Inge Nils Göte -Kjellman, Christel Johanna -Lindblad, Inge Gert Rolf -Olsson, Lars Göran -Sandberg, Johan Thomas Christian.

De som är på något sätt har med Sjöbohälsans företagshälsovårdscentral Aktiebolag är Adauktusson, Mats Tomas Bertil som är född 1948 och har titeln Extern VD, Fröjd, Inge Nils Göte som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Maria som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Sven Erik som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Kjellman, Christel Johanna som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindblad, Inge Gert Rolf som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamotOlsson, Lars Göran som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg, Johan Thomas Christian som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Blennow Andersson, Lena Kerstin L som är född 1952 och har titeln SuppleantGunnarsson, Annette Susanne som är född 1964 och har titeln SuppleantIbishi, Afrim som är född 1968 och har titeln SuppleantKarlsson, Inge Lennart som är född 1931 och har titeln SuppleantSnygg, Rune Jan-Olof som är född 1948 och har titeln SuppleantSvensson, Eva Carina som är född 1968 och har titeln SuppleantHallberg, Per Olof Lennart som är född 1949 och har titeln RevisorPersson, Magnus Carl-Johan som är född 1977 och har titeln RevisorssuppleantSydkust Revision AB som är född och har titeln RevisorSYDREV Revision & Redovisning AB som är född och har titeln Revisor.

Sjöbohälsans företagshälsovårdscentral Aktiebolag har 556317-2625 som sitt organisationsnummer.