Vannarpsbussarna Aktiebolag

Skåne län

Information

Vannarpsbussarna Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Sjöbo. Det är nämligen den kommunen som Vannarpsbussarna Aktiebolag finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Vannarpsbussarna Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Vannarpsbussarna Aktiebolag som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1986-09-23. Men sedan 1991-01-01 så har Vannarpsbussarna Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Vannarpsv. 1, 275 64, Blentarp. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Vannarpsbussarna Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0416-24050.

Sjöbo arbetar för att verksamheter som Vannarpsbussarna Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Vannarpsbussarna Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva verksamhet avseende busstransporter.

Firmatecknare för Vannarpsbussarna Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -Andersson, Eva Brittmari -Andersson, Sam Bjerke Sigvard.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Vannarpsbussarna Aktiebolag och det är följande personer, Andersson, Sam Bjerke Sigvard som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Eva Brittmari som är född 1954 och har titeln Suppleant, Persson, Per Arne Lennart som är född 1967 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Vannarpsbussarna Aktiebolag är 556282-8839.