Blentarps Kran & Schakt AB

Skåne län

Information

Blentarps Kran & Schakt AB är ett av många verksamheter som finns i Sjöbo. Det är nämligen den kommunen som Blentarps Kran & Schakt AB finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Blentarps Kran & Schakt AB som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1986-01-27.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till MÅNSKENSVÄGEN 9, 275 62, Blentarp. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Blentarps Kran & Schakt AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0416-13596.

Sjöbo arbetar för att verksamheter som Blentarps Kran & Schakt AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Blentarps Kran & Schakt AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Skåne län.

Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet, gräv och schaktarbeten, handel med tävlingshästar, hästtransporter, installationer av datamaskiner och kopieringsutrustning, äga och förvalta fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Blentarps Kran & Schakt AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Blentarps Kran & Schakt AB och det är följande personer, Karlsson, Bert Thomas som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindeberg, Sven Olof som är född 1956 och har titeln Suppleant, Anvelid, Per-Eric Thomas som är född 1957 och har titeln Revisor, Ernst & Young AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Blentarps Kran & Schakt AB är 556271-5713.