Montessoriföreningen Tjädern Ekonomisk förening

Skåne län

Information

Montessoriföreningen Tjädern Ekonomisk förening är ett av många företag som finns i Sjöbo. Det är nämligen den kommunen som Montessoriföreningen Tjädern Ekonomisk förening finns i och den tillhör även Skåne län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Montessoriföreningen Tjädern Ekonomisk förening som idag finns i Skåne län har varit registrerat sedan 1994-04-22.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Storg. 30, 273 75, Lövestad. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Montessoriföreningen Tjädern Ekonomisk förening så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0417-21568.

Sjöbo arbetar för att företag som Montessoriföreningen Tjädern Ekonomisk förening ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Montessoriföreningen Tjädern Ekonomisk förening. Det finns flera företag i Skåne län.

Föreningen har till ändamål att: * i förskola och fritidshem främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att driva en förskola för medlemmarnas barn till en rimlig kostnad och i vars verksamhet medlemmarna bereds möjlighet att delta. * på grundval av den internationellt accepterade Montessori- pedagogiken ge barn ökade insikter om sig själva och andra för att utveckla barnens initiativförmåga, skapa tolerans och befordra samarbete. * i Maria Montessoris anda verka för gemenskap mellan människor tillhörande olika åldrar, nationaliteter, åsiktsinrikningar, arbetsområden och livsintressen. * verka för fördjupad information om Montessoripedagogiken samt för dess utbredning. * Föreningen är ansluten till Svenska Montessoriförbundet. * Föreningen är politiskt och religiöst neutral.

Firmatecknare för Montessoriföreningen Tjädern Ekonomisk förening är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Callmer, Sophia Ebba Helena -Fält, Marie Christine Jeanette.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Montessoriföreningen Tjädern Ekonomisk förening och det är följande personer, Callmer, Sophia Ebba Helena som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Erlandsson, Erik Magnus som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Erlandsson, Jessica Maj L Helena som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Fält, Marie Christine Jeanette som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Linda Anna Karin som är född 1979 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahlberg, Anders Per-Erik som är född 1974 och har titeln Suppleant.Erlandsson, Nils Johnny Jörgen som är född 1971 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Montessoriföreningen Tjädern Ekonomisk förening är 769600-2422.