HSB Bostadsrättsförening Svanen i Sjöbo

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Sjöbo och HSB Bostadsrättsförening Svanen i Sjöbo är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många bolag där och HSB Bostadsrättsförening Svanen i Sjöbo är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Svanen i Sjöbo är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Svanen i Sjöbo är ett Bostadsrättsförening och skapades 1966-02-28. Det finns flera olika bolag i Skåne län som är ett stort län. Sjöbo där bolaget finns i jobbar för att bolag som HSB Bostadsrättsförening Svanen i Sjöbo ska trivas.

I Sjöbo så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Svanen i Sjöbo inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Svanen i Sjöbo och det finns flera bolag som är det idag i Sjöbo.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Svanen i Sjöbo så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 046-160800.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Susanne Bohman Jönsson, Leif Hedlund, Percy Ljunggren och Sven Munther, två i förening..

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Svanen i Sjöbo är Bohman Jönsson, Susanne Ann-Louise som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Hedlund, Leif Arne Göran som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljunggren, Jan Sone Jerry som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljunggren, Ola Percy Gustaf som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Munther, Sven Erik som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Jan Lars Olle som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamotJönsson, Yvonne Birgitta Heléne som är född 1944 och har titeln Suppleant, Nilsson, Inga Maj-Britt som är född 1928 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Svanen i Sjöbo har 748000-2406 som sitt organisationsnummer.