HSB Bostadsrättsförening Örnen i Sjöbo

Skåne län

Information

HSB Bostadsrättsförening Örnen i Sjöbo hittar ni ett Skåne län som inte är som andra län. I Skåne län hittar ni Sjöbo som är den kommunen där HSB Bostadsrättsförening Örnen i Sjöbo finns. I Sjöbo så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Skåne län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Örnen i Sjöbo tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. HSB Bostadsrättsförening Örnen i Sjöbo har funnits sedan .

Vill ni skicka post till HSB Bostadsrättsförening Örnen i Sjöbo så kan ni göra det genom att skicka er post till S:t Knuts Torg 1, 271 42, Ystad men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 046-160800.

Sjöbo arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Skåne län för att locka till sig fler verksamheter.

HSB Bostadsrättsförening Örnen i Sjöbo har idag 748000-2109 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Agneta Jönsson, Jerry Ljunggren, Percy Ljunggren och Siv Sjögren, två i förening. är den som för stunden ansvarar för HSB Bostadsrättsförening Örnen i Sjöbo

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I HSB Bostadsrättsförening Örnen i Sjöbo så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Jönsson, Inga Agneta Birgitta som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljunggren, Jan Sone Jerry som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljunggren, Ola Percy Gustaf som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjögren, Siv Ulla-Kerstin som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Anna Helena Birgitta som är född 1976 och har titeln Suppleant, .