Färs Farmartjänst ekonomisk förening

Skåne län

Information

Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 1. Marknadsföra de tjänster medlemmarna kan utföra utanför deras lantbruk på för dem tillgänglig tid och vid behov med användande av i jordbruksdriften tillhöriga lokaler, maskiner, redskap och verktyg 2. Till medlemmarna förmedla uppdrag om utförande av tjänster som avses i föregående stycke 3. Utföra uppdrag med anlitande av föreningens resurser samt 4. Bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Färs Farmartjänst ekonomisk förening vars bolagstyp är Ekonomisk förening.

I Sjöbo så är Färs Farmartjänst ekonomisk förening ett av många bolag vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Skåne län så finns det ännu fler.

Sjöbo arbetar för att främja liknande företag så att det ska trivas både i Sjöbo och i Skåne län. Redan 1991-02-13 så skapades Färs Farmartjänst ekonomisk förening och företaget är har F-skattsedel Färs Farmartjänst ekonomisk förening har haft det sedan 1994-01-01.

Färs Farmartjänst ekonomisk förening är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1991-01-01

716439-3931 är organisationsnummret för företaget som finns i Sjöbo.

Just nu är Färs Farmartjänst ekonomisk förening och det finns många företag som är i Skåne län

Vill ni komma i kontakt med Färs Farmartjänst ekonomisk förening så går det att nå dem via telefon på 0416-28750 fungerar inte det går det att skicka ett brev till företaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bengtsson, Alf Jörgen -Helmersson, Hans Olof Ingemar

Följande personer är på något sätt aktiva inom Färs Farmartjänst ekonomisk förening är Bengtsson, Alf Jörgen som är född 1960 och har titeln Extern firmatecknare, Helmersson, Hans Olof Ingemar som är född 1954 och har titeln VD, Helmersson, Hans Olof Ingemar som är född 1954 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Hans Valter som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Hansson, Lars-Eric som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Bengt Thomas som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamotSvantesson, Bengt Allan som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Friberg, Anders Lennart som är född 1957 och har titeln Suppleant, Johansson, Erik Jan Martin som är född 1948 och har titeln RevisorSkånerevision i Skåne-Län AB som är född och har titeln RevisorTufvesson, Dan Anders Ingemar som är född 1953 och har titeln RevisorNiesel-Tufvesson, Linnea Helen som är född 1948 och har titeln RevisorssuppleantNilsson, Per-Anders Stefan som är född 1963 och har titeln Huvudansvarigrevisor.