Bostadsrättsföreningen Monica

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Sjöbo och Bostadsrättsföreningen Monica är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Monica är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Monica är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Monica är ett Bostadsrättsförening och skapades 1988-05-30. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Sjöbo där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Monica ska trivas.

I Sjöbo så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder åt medlemmarna med nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Monica inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Monica och det finns flera verksamheter som är det idag i Sjöbo.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Monica så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0416-18250.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Monica är Grahm, Ulf Peter som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Bengt Helge Osvald som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Jan Anders Mikael som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Bengt Ivan Helge som är född 1934 och har titeln Suppleant, Svensson, Eva Birgit Christina som är född 1948 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Monica har 716438-8618 som sitt organisationsnummer.