HSB Bostadsrättsförening Målaren i Sjöbo

Skåne län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Sjöbo och HSB Bostadsrättsförening Målaren i Sjöbo är ett av dem. Skåne län är ett stort län där det finns många verksamheter där och HSB Bostadsrättsförening Målaren i Sjöbo är ett av dem. Statusen för HSB Bostadsrättsförening Målaren i Sjöbo är att Bolaget är aktivt.

HSB Bostadsrättsförening Målaren i Sjöbo är ett Bostadsrättsförening och skapades 1986-09-02. Det finns flera olika verksamheter i Skåne län som är ett stort län. Sjöbo där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som HSB Bostadsrättsförening Målaren i Sjöbo ska trivas.

I Sjöbo så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att HSB Bostadsrättsförening Målaren i Sjöbo inte är momsregistrerat.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Målaren i Sjöbo och det finns flera verksamheter som är det idag i Sjöbo.

Vill man komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Målaren i Sjöbo så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 046-160800.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Stig Erik Bertil -Larsson, Karin Ingegerd -Ljunggren, Jan Sone Jerry -Ljunggren, Ola Percy Gustaf.

De som är på något sätt har med HSB Bostadsrättsförening Målaren i Sjöbo är Andersson, Kjell-Arne som är född 1937 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Stig Erik Bertil som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Karin Ingegerd som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljunggren, Jan Sone Jerry som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljunggren, Ola Percy Gustaf som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Kerstin Ann-Mari som är född 1940 och har titeln SuppleantGustafsson, Aina Elisabet Ingalill som är född 1929 och har titeln Suppleant, .

HSB Bostadsrättsförening Målaren i Sjöbo har 716407-4077 som sitt organisationsnummer.